“Akademik Çalışmalar” serisi PCSAA’da başlıyor

Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nda, 14 ve 21 Haziran’da “Akademik Çalışmalar” serisi başlıyor.

Akademik Çalışmalar

“Akademik Çalışmalar”, Türkiye’de performans alanında ihtiyaç duyulan akademik çalışmaların sunumları ve üzerine gerçekleştirilecek atölye ve tartışmaları kapsayacak.

Serinin ilki olan ve 14 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek “Feminist Perspektifler ve Genişleyen Sınırlar” başlıklı oturumlarda, feminist perspektif içinden performans sanatı ve performatifliğe bakılacak; tarihsel arka plan, kavramsal çerçeve, genişleyen sınır ve gündelik hayattaki karşılıkları konu edinilecek.

Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nda yapılacak buluşmalarda, konuşmacılar Özgül Akıncı, Almina Göl, Tuna Öğüt ve Defne Epikmen performans alanında yaptıkları akademik çalışmalarını sunarken hem birbirlerinin çalışmaları arasında diyaloglar kurmayı hem de katılımcılarla birlikte tartışmaları derinleştirmeyi hedefleyecek.

Göl, performans sanatı disiplini içerisinde neden yoğunluklu olarak sanatçı kadınları görmekte olduğumuz sorusunu sanat tarihi ve kadın hareketleriyle birlikte irdeleyecek; Epikmen, konumsal feminist dramaturji örnekleri olarak Mette Ingvartsen ve Marina Otero’nun işleri üzerinden sosyal değişime ve heteropatriarkaya karşı direnişte performansın etkisini tartışmaya açacak; Akıncı, kadınların gündelikte ve performans sanatlarında kadınsı olanı nasıl deneyimlediklerini, fahişelik algısını ve seks işçiliğinde emek tartışmalarını performatif bir düzleme taşıyarak ele aldığı somatik atölye çalışmasını aktarırken; Öğüt ise feminist ve kuir perspektifinden bedenleşmiş cinsiyet ve trans oluşa bakacak, bu oluşları performans, gündelik hayat, yer üretimi, mekansallık, bedensellik, beşeri coğrafya gibi kavramlarla birlikte düşündüğü araştırmasını sunacak.

“Akademik Çalışmalar” Serisi Program

Feminist Perspektifler ve Genişleyen Sınırlar-I

  • 14 Haziran 19:00-21:00
  • Almina Göl | Kazanılmış Beden: Performans Sanatı
  • Defne Epikmen | Konumlandırılmış Feminist Dramaturji

Feminist Perspektifler ve Genişleyen Sınırlar-II

  • 21 Haziran 19:00-21:00
  • Özgül Akıncı | Fahişe Olmak ya da Olmamak
  • Performatif Bir Araştırmadan Notlar”
  • Tuna Öğüt | Trans Oluş ve Performans Coğrafyaları
  • Yer: Performistanbul
  • Hacımimi Mah. Dibek Sk. No:32