“Liberalizm Neden Çöktü?” VakıfBank Kültür Yayınları’nda

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) Patrick J. Deneen’in yazdığı “Liberalizm Neden Çöktü” adlı kitabı yayımladı. Deneen, kitabında 20’nci yüzyılın en uzun soluklu ideolojisinin vadettiklerini nasıl yerine getiremediğini ve liberalizmi çöküşe taşıyan dinamikleri okurla paylaşıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) okurla buluşturduğu “Liberalizm Neden Çöktü”, günümüzde liberalizmle ilgili akademik, siyasi ve popüler söylemde görülen rahatsızlıkları anlatıyor. Amerikalı siyaset bilimi profesörü olan Patrick J. Deneen kaleme aldığı eserinde, liberalizmin başından beri bireysel özgürlüğü yanlış bir şekilde yüceltmesi sebebiyle reformdan geçirilmesi yerine artık emekli edilmesi gerektiğini ve aradan geçen zamanın bu yanlışlığı daha da belirgin hale getirdiğini savunuyor. İsmail Hakkı Yıldız’ın çevirisiyle yayımlanan “Liberalizm Neden Çöktü”, Batı felsefesinin ilk filozofu ve Atina Akademisi’nin kurucusu olan Platon’un, ideal toplum düzeninin ve adaletli bir devletin nasıl olması gerektiğini anlattığı “Devlet” eseri kadar eski bir tarz olan ve kökeni o tarza dayanan klasik “rejimin mantığı”nın araştırılmasını esas alıyor.

Liberalizmin iflas etmesinin iç nedenleri irdeleniyor

Sadece iki yıl içinde Almanca, Arapça, Japonca, Macarca gibi on iki dile çevrilen kitap, liberalizmin görünürdeki başarılarından büyük ölçüde mutlu olan liberal rejim mensuplarının fark edemediği, liberalizmin iflas etmesinin iç nedenlerine odaklanıyor. Yedi bölümden oluşan kitapta, “Sürdürülemez Liberalizm”, “Bireycilikle Devletçiliği Birleştirmek”, “Bir Antikültür Olarak Liberalizm”, “Teknoloji ve Özgürlüğün Yitirilişi”, “Liberal Sanatlara Karşı Liberalizm”, “Yeni Aristokrasi”, “Yurttaşlığın İtibarsızlaşması” başlıkları yer alıyor. “Liberalizm Neden Çöktü” okurlara yalnızca düşüncelerini değil, siyasetle ve siyasi düzenle ilgili en sıkı sıkıya bağlı olunan varsayımları sorgulatmayı amaçlıyor.

Kitaptan

“Liberalizm iflas etmiştir ama verdiği sözleri tutmadığı için değil, bilakis tuttuğu için iflas etmiştir. İflas etmiştir, çünkü başarılı olmuştur. Liberalizm “daha fazla kendisi oldukça” iç mantığı ve iç çelişkileri daha görünür hâle geldikçe, iddialarını çürütüp liberal ideolojiyi fiilî gerçekliğe dönüştüren patolojiler üretmiştir.”