Locus Solus için son günler

Arter’in Locus Solus başlıklı grup sergisi, merkezine aldığı doğa fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor.

Locus Solus

Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Locus Solus, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, bu sergi için üretilmiş işlerin de aralarında yer aldığı mekâna özgü büyük ölçekli üretimleri bir araya getiriyor. Arter’in 3. ve 4. kat galerilerine yayılan sergi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.