İklim Tamka

Fazıl Say eserini ona ithaf etti

Fazıl Say, İstanbul ruhunu tümüyle hissettiren caz öğelerinin ve Türk aksak ritimlerinin yer aldığı bestesinde, J. S. Bach’ın başyapıtlarından biri olan ve klavsen sanatçısı Gottfried

READ MORE