Tedarik sanayii 2022’de 2 milyar dolar yatırım yapacak

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu BaşkanıAlbert Saydam, otomotiv sektöründe 2021 yılı değerlendirmelerini ve 2022öngörülerini paylaştı. Albert Saydam, özellikle tedarik sanayisinin pandemidöneminde yaşanan krizi fırsata çevirdiğine vurgu yaparak, “Türkiye pandemidöneminde Uzak Doğu ülkelerinin yaşadığı tedarik sorununu krize çevirmeyibaşardı. Özellikle ana pazar olan Avrupa’ya yakınlığımız ve esnekliğimiz sayesindeÇin’e önemli bir alternatif olduğumuzu gösterdik. Bu […]

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Albert Saydam, otomotiv sektöründe 2021 yılı değerlendirmelerini ve 2022
öngörülerini paylaştı.

Albert Saydam, özellikle tedarik sanayisinin pandemi
döneminde yaşanan krizi fırsata çevirdiğine vurgu yaparak, “Türkiye pandemi
döneminde Uzak Doğu ülkelerinin yaşadığı tedarik sorununu krize çevirmeyi
başardı. Özellikle ana pazar olan Avrupa’ya yakınlığımız ve esnekliğimiz sayesinde
Çin’e önemli bir alternatif olduğumuzu gösterdik. Bu dönemde belli Avrupa
ülkelerine ihracatımız ciddi oranda artış gösterdi. 650 milyon dolarlık ihracat artışı
ile Almanya bu konuda başı çekerken Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta 237
milyon dolarlık (%61) bir artış yaşandı. Bunun nedeni ise elbette fiyat artışları ve
Çin yerine Türkiye’nin devreye alınması oldu. Otomotiv tedarik sanayimiz için
yatırımlar 2021 senesinde yaklaşık 1,5 milyar dolar mertebesinde iken bu sayı
2022’de 2 milyar dolar olacaktır. Bununla birlikte Türkiye otomotiv ana
sanayisindeki elektrikli yatırımlar ise tedarik sanayisinin bu yönde gelişimini
destekliyor. Son üyemiz, Farasis ve TOGG ortaklığından doğan SIRO da bunun bir
kanıtı” açıklamalarında bulundu.
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv sektöründe 2021 yıl
değerlendirmesini, yaşanan güncel gelişmeleri, tedarik sanayisindeki son durumu ve
sektöre ilişkin gelecek öngörülerini paylaştı. 2021 yılında otomotiv sektörünün pandemi
ile birlikte patlak veren birçok farklı kriz ile karşı karşıya olduğu bir yıl olarak geçtiğini
vurgulayan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Yaşanan bütün olumsuz
gelişmelere rağmen, 2021 yılı dünyada, yüzde 1’lik büyümenin olduğu bir yıl oldu.
Avrupa’da da yüzde 5 oranında bir küçülme vardı ancak 2022’de yine olumlu
öngörülerle yıla başlıyoruz. Türkiye otomotiv sanayisi ve özellikle tedarik sanayii önemli
global adımlar attı. Çin’in bu dönemde özellikle lojistik sorunları sebebiyle Avrupa
tarafından daha az tercih edilir hale gelmesi, Türkiye’nin tedarik sanayisinin ihracat
konusunda bir adım öne çıkmasını sağladı.
“Tedarik sorunları 2022’ye taşındı”

Küresel otomotiv endüstrisindeki ciddi belirsizliklerin sürdüğünü belirten TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Türkiye otomotiv sanayisi olarak da sorunları
tamamen geride bırakmış değiliz. Önümüzdeki haftalarda da iki ana sanayimizin çeşitli
nedenlerle, tedarikteki sorunlardan dolayı duruş yaşaması kuvvetle muhtemel olduğunu
görüyoruz. Yani 2022’ye başlarken 2021’i tamamen geride bırakamadık. Sorunlarını
2022’ye de taşımak durumunda kaldık” dedi.
“Pandemi sonrası trendler değişti”
Albert Saydam: “2020’den sonra pandemi ile ticarette bir açılma oldu, küresel olarak.
Bundan dolayı kamyon ve kamyonet satışlarında ve üretiminde de, olumlu bir sonuç
olduğunu, önemli bir gösterge olduğunu görebilirsiniz. Fakat otobüs ve minibüs, turizm ve seyahat halen kısıtlı olarak yapılabildiğinden dolayı, orada bir olumsuzluk görüyoruz.
Geçen seneye göre otobüste, zaten 2021 yüzde 14’lük bir küçülme vardı, Türkiye’deki
üretiminde, şu an onun üzerine yüzde 30’luk bir küçülme daha geldi. Evden çalışmanın
getirmiş olduğu gıda tüketiminin artması, tarıma yönelik ihtiyacı da arttırıyor. Bu da
traktörle ilgili satışların son iki senede, üst üste yüzde 59 ve yüzde 46’lık bir büyümeye
işaret ediyor.”
“Yatırımlar hızla devam ediyor”
Hem otomotiv ana sanayisinin hem de tedarik sanayisinin yatırımlarının hız kesmeden
sürdüğüne vurgu yapan Albert Saydam, “Otomotiv tedarik sanayimiz için yatırımlar
2021 senesinde yaklaşık 1,5 milyar dolar mertebesinde iken bu sayı 2022’de 2 milyar
dolar olacaktır. Üyelerimizin yatırımları çeşitli belirsizliklere veya olumsuz risk
tablolarına rağmen devam etmekte ve bu olumlu bir gelişme. 2021’in olumlu konulardan
bir tanesi de ana sanayi açısından da ciddi yatırımlar anons edilmesi oldu. Ayrıca
TOGG’un yatırım programına uygun bir şekilde adımlarını atması, en sonda CES
Fuarı’nda bayrağımızı dalgalandırması ve orada tüm Türkiye’yi temsil etmesi tabii ki
hepimizi gururlandırdı. Bunun yanı sıra Ford Otosan’ın yatırım anonsunu yaptığı yeni
ticari aracı, Toyota’nın 2 bin 500 kişilik istihdam arayışında olduğuna dair açıklamaları,
bunlar hep bu senenin 2021’i bitirirken 2022’ye ve daha sonrasına olumlu bakmamızı
sağlayan haberler oldu” açıklamasında bulundu.
“Ana sanayi yatırımları tedarik sanayisini tetikliyor”
Otomotiv ana sanayisindeki elektrifikasyon yatırımlarının ciddi ölçüde artmasının tedarik
sanayisini de etkilediğini vurgulayan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam,
“Elektrikli yatırımlar Türkiye sanayisinde arttıkça, tedarik sanayisinin de kendisini bu
konuda geliştirmesi ve dönüşmesi kaçınılmaz bir gerçek oluyor. Bu konuda da
yatırımlarımız hız kazanıyor. Son üyemiz de SIRO oldu. Bilindiği üzere Farasis ile
TOGG’un ortak girişimi olarak ortaya çıktı ve bu otomotiv sanayisindeki dönüşümün bir
teyidi oldu.