VBKY, Türkçedeki Weber literatürüne “Borsa”yı ekledi

VakıfBank Kültür Yayınları, sosyolojinin kurucu düşünürlerinden Max Weber’in “Borsa” isimli eserini okurla buluşturuyor. Kitap, Alman toplumundaki sınıf çelişkilerine dair verdiği ipuçlarıyla dikkat çekiyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı Max Weber’in “Borsa” adlı kitabını yayımlıyor. Fazıl Baş’ın kitabın ortaya çıkış bağlamına dair kaleme aldığı sunuş yazısı ile yayımlanan “Borsa”, Almanya’nın 19’uncu yüzyılda dünya çapında bir iktisadi güç olma sancılarına ve aynı zamanda Alman toplumu içindeki sınıf çelişkilerine dair ipuçlarına yer veriyor.

Borsa’nın amaçları ve örgütlenme biçimleri 

Weber’in ilkini 1894 yılında, ikincisini ise 1896 yılında yazdığı, toplamda 64 sayfalık eser, Türkçedeki Weber literatürüne Gürkan Başay’ın çevirisiyle kazandırıldı. Tek bir kitapta toplanan metinlerin ilki, borsanın amaçlarını ve örgütlenme biçimlerini, ikincisi ise borsa işlemlerini ele alıyor. Eserde Weber, geçmişten bugüne iktisadi faaliyetin örgütlenme biçiminin nasıl değiştiğine odaklanıyor ve borsanın Weber’in yaşadığı dönemde nasıl dünya çapında hüküm süren iktisadi sistemi mümkün kılan önemli bir kurum olarak ortaya çıktığını değerlendiriyor.