Felsefe Seminerleri “Kriz ve Kritik II” başlığıyla devam ediyor

Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne Kasım 2022 – Mayıs 2023 döneminde “Kriz ve Kritik II” başlığıyla devam ediyor.

Koordinatörlüğünü Emre Şan’ın yaptığı seminer dizisi Kasım 2022- Mayıs 2023 döneminde

Akbank Sanat Beyoğlu’nda gerçekleşecek.

Emre Şan etkinliklerle ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: “2019-2020 döneminde “Kriz ve Kritik” üst başlıklı felsefe seminerleri dizisi COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalmıştı. Bu zaman aralığında küresel olarak yaşanan dönüşümler 21. yüzyılın krizlerini anlamak için yeni yol gösterici argümanlara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Şu halde hem yarım kalan diziyi tamamlamak hem de yeni düşünce alanları açmak için “Kriz ve Kritik II” üst başlığı altında felsefe seminerlerine devam etmek istiyoruz. Seminerlerde felsefedeki kritik geleneğinin çağdaş örneklerine odaklanıp, bunların ne tür düşünsel ve toplumsal krizlere cevap vermeye çalıştığını araştıracağız”

“Felsefe Seminerleri”nin Kasım ayı programında; Besim F. Dellaloğlu’nun “Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler” başlıklı semineri yer alıyor.

Seminerin içeriğine ilişkin olarak Besim F. Dellaloğlu şunları söylüyor: “Kadim bir dilde eleme işlemine “kritik” denirmiş. “Kriter” ise eleme yapmak için kullanılan aletin adıymış. “Kriz” ise “kriter”in, yani eleme aletinin bozulmasıyla “kritik” yapamama durumunu tarif etmek için kullanılırmış. Ayrıca Japoncada “kriz” ile “fırsat”ın aynı kelime ile karşılandığı yönünde yoğun bir rivayet vardır. Son yıllarda düşünce dünyasında, üniversitede hatta siyasette “medeniyet” kavramının çok yoğun bir biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Bununla birlikte “Kültürel İktidar” terimi de kültürel kamusal alanda en çok kullanılan terimlerden biri haline geldi. Sadece bu küçük ayrıntılar bile son zamanlarda içinden geçmekte olduğumuz krizin alametleri olarak okunabilir mi? Örneğin “medeniyet” kavramının bu kadar çok kullanılması bizatihi bir krizin işareti olabilir mi? “Kültürel İktidar” kavgası kriterli bir kritik uygulaması olarak değerlendirilebilir mi? Kültür ile medeniyet kavramları arasındaki ilişkiler, geçişler kriz, kritik ve kriter üçlemesiyle birlikte daha anlaşılabilir kılınabilir mi?”

Felsefe Seminerleri

 • Kriz ve Kritik II
 • Moderatör: Emre Şan

Seminer Programı:

3 Kasım Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Besim Dellaloğlu
 • Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler

8 Aralık Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Ferda Keskin
 • Tarihsel Ontoloji Olarak Kritik

12 Ocak Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Zeynep Gambetti
 • Zamansallık ve Kriz: Şimdiciliğin Eleştirisi

23 Şubat Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Ateş Uslu
 • Max Horkheimer ve Eleştirel Teorinin Temelleri: Metafiziğin, Bilimin ve Toplumun Krizini Sorunsallaştırmak

16 Mart Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Kaan H. Ökten
 • Heidegger ve Düşünmenin Krizi

27 Nisan 2023 Perşembe, 18:30

 • Konuşmacı: Oğuz Haşlakoğlu 
 • Mimesis ve Muamma: ‘Görünmeyenin görünende ‘görünmeyen görünmesi’

25 Mayıs Perşembe,  18:30

 • Konuşmacı: Emre Şan
 • Antroposenden Çıkmak: Bernard Stiegler’in Çağdaş Kriz Analizi