Gül Baba üç ciltlik eserle ölümsüzleşiyor

Eski Osmanlı dervişi, asıl adı Seyyid Cafer olan ve Alevi-Bektaşi inancının 16. yüzyılda Macaristan’da temsil eden tarihsel-inançsal önderi Gül Baba; Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi isimli 3 ciltlik eser ile ölümsüzlüğe kavuşuyor.

gül baba

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından Tarihsel Boyut, Tarihsel Belgeler I ve Tarihsel Belgeler II olmak üzere 3 cilt olarak hazırlanan yapıtın tanıtım galası Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat’ın 27 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtım galasında ev sahipliği yaptığı Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi isimli 3 ciltlik eser, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı. 1.Cilt Tarihsel Boyut, 2.Cilt Tarihsel Belgeler I, 3.Cilt Tarihsel Belgeler II olarak yazılan arşiv niteliğindeki eseri Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Kökel derledi.

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat konuşmasında: “Vakıf olarak bu eseri yayımlayarak hem vakıf misyonumuzun asli bir görevini yerine getirmiş olurken, bir taraftan da Gül Baba hakkında akademik-bilimsel içerikli ilk olan bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Vakfımız bilim yazım tarihinde Güla Baba ile ilgili bir ilki başarırken yazılı arşiv kayıtlarıyla örülü bu önemli ve stratejik metni literatüre kazandırmış olmaktadır. Vakfımız önümüzdeki dönemde de Doğu Avrupa, Balkan coğrafyasına yayılarak yüzlerce yıl temsiliyetini devam ettiren Alevi-Bektaşi inancının tarihi ile ilgili bilimsel-akademik çalışmaları desteklemeye, oluşan metinleri yayımlamaya devam edecektir.” dedi.

İlk baskısında 12.000 adet basılan kitabın tanıtıldığı galaya Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Bosna-Hersek’ten Alevi-Bektaşi inanç önderleri ve Türkiye’de; Ardahan’dan İzmir’e, Ordu’dan Antalya’ya yaklaşık 60 ilden misafir katıldı ve gala katılım çeşitliliğiyle “Avrasya Erenler Buluşmasına” dönüştü.

Tarihsel ve kültürel gerçeklerden yola çıkılarak 2017 yılında kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, Macaristan-Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi ile ilgili her türlü hizmeti yerine getirmeye devam ediyor. Gül Baba’nın tarihsel kimliğini ortaya koyacak bilimsel-akademik araştırma ve projeler gerçekleştirmeyi kendisine ana misyon olarak benimseyen vakıf yönetimi arşiv kaynaklarındaki Gül Baba ile ilgili tüm yazılı belgeleri tarayıp tespit etmeyi amaçlayarak Gül Baba hakkında tespit edilen arşiv kaynakları eşliğinde

3 ciltten oluşan bu önemli bilimsel metin ortaya koyuyor. Gül Baba’nın şahsı adına kurulan zaviye ve adına oluşan türbe ile ilgili yüzlerce yazılı arşiv belgesi okuyucularıyla buluşturacak eser bu özelliği ile alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.