‘Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri’ni yayımlandı

VakıfBank Kültür Yayınları, son otuz yılda ABD ekonomisinde finansın yükselişinin politik sosyolojisinin incelendiği “Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri” kitabını Türkçeye kazandırdı.

Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) iktisat dizisi genişliyor. Ekonomik sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve hukuk sosyolojisi üzerine çalışan sosyoloji profesörü Greta R. Kripper’ın “Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri” adlı eseri yayımlandı. Geçtiğimiz otuz yılda ABD ekonomisinde finansın yükselişinin politik sosyolojisinin ele alındığı eser Ahen Yağan çevirisiyle ve M. Fatih Karakaya editörlüğünde Türkçeye kazandırıldı.

VBKY’nin Türkçede ilk kez okura sunduğu kitapta, Greta R. Kripper dünyada yaşanan finansal çılgınlığın, panik ve çöküşlerin temeline inerek finansallaşmayı tarihsel sosyolojinin perspektifinden okumak isteyenlere pencere açıyor. Kitap, “Finansallaşma Nedir?”, “ABD’de Finansal Kuralsızlaşmanın Sosyal Politikası”, “Reagan Yönetimi Küresel Ekonomiyi Keşfediyor”, “Amerikan Para Politikasının Oluşumu” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

Eser, 1970’lerde politikacıların karşılaştığı bir dizi politik, ekonomik ve toplumsal ikilemler üzerinden ABD ekonomisinin finansallaşma sürecinin izini sürüyor. Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Krippner, finansallaşma ile son birkaç on yılda ABD ekonomisinde finansal faaliyetlerin giderek daha baskın hâle geldiği geniş tabanlı bir dönüşüme atıfta bulunuyor. Kitapta, devletin, 1960 sonları ve 1970’lerdeki kriz koşullarından kurtulma çabalarının ABD ekonomisinde finans sektörüne yönelişin tohumlarını nasıl ektiği vurgulanırken, finansallaşma konusunda mevcut görüşlere de alternatif bir bakış açısı sunuluyor.